Back
BackToMain
PrevMode
Mode

 

 

חינוך פננסי

אודות הפרויקט 

חולמים על "הטיול הגדול"? חולמים על לימודי נהיגה?

איך מרוויחים כסף? איך חוסכים כסף? היכן משקיעים את הכסף שיצבור רווחים? איך בונים תקציב אישי?
בנושאים אלה ואחרים יעסוק הקורס לחינוך פיננסי.
התנהלות פיננסית נכונה היא אחת המיומנויות החשובות בעידן המודרני, והיא עומדת בבסיס מרבית ההחלטות שלנו בחיי היום יום. בזכות חשיבותה היא חייבת להימצא בתרמילו של כל בוגר במערכת החינוך. החינוך הפיננסי מהווה נדבך חשוב בעיצוב חייהם של התלמידים ככלי להגשמת עצמאותם והתנהלותם הכלכלית. לפיכך, מציע מרכז הפיתוח של אורט ישראל בשיתוף עם בנק הפועלים, תכנית לימודים לתלמידי י"א שתעסוק בחינוך פיננסי אישי לתלמידים. התכנית תכשיר את התלמידים לחייהם הבוגרים והעצמאיים תוך הקניית כלים וידע לקבלת החלטות פיננסיות אישיות.

מטרות הפרויקט:

  • פיתוח יכולת המתבגרים להתמודד ולהבין התנהלות תקציבית אישית, השקעה וחיסכון.
  • הקניית כלים בסיסיים למתבגרים לניהול תקציבי, לחשיבה ביקורתית ולקבלת החלטות בניהול כלכלי אישי בחיי היום יום ולהתנהלות כלכלית ראויה בעתיד.
  • שיפור הדיאלוג הפיננסי בין הורים- ילדים מתוך הבנה והקשבה לצרכים השונים.

על התכנית:

התכנית בהיקף של 16 שעות הוראה תשלב 8 שעות למידה בכיתה ו-8 שעות למידה וירטואלית באתר הקורס.

התכנית תקנה מידע על מושגי יסוד בשילוב הפעלות והדמיות שיסייעו לקרב מושגים מן התחום הפיננסי לעולמם של התלמידים הבוגרים  תוך שהיא מתחברת לצרכים רלוונטיים מתוך ההוויה הישראלית: משכורת צבאית, "הטיול הגדול" שאחרי צבא, עבודה בקיץ, מימון לימודי נהיגה ועוד.

הפעילות תתבצע בסביבה אינטרנטית דינמית שתאפשר לתלמידים הן גמישות בזמן ובמקום והן שיתוף בתהליך  של מומחי תוכן מצוות בנק הפועלים ומאורט. התכנית תעודד ותסייע בבניית דיאלוג הורים-ילדים תוך מתן כלים משתפים והבנת הצרכים השונים.